Castellano
Galego
Página principal   Agregar a Favoritos   Teléfonos y Email   Contacto   Farmacias de Guardia   Callejeros / Mapas   Punto Limpio   Transporte Público   Fundación Wenceslao Fernández Florez   Facebook   Twitter   Asociación "Mariñas-Betanzos"   Xuventude.net   Carnés   Información Urbanística de Galicia   O Tempo en Cambre   Xunta de Galicia   Deputación da Coruña   Administración Electrónica   Terra das Mariñas   Fondo Galego de Cooperación   Voluntariado Galego   El portal de la Unión Europea
INFORMACIÓN D.N.I.
OBTENCIÓN/RENOVACIÓN DEL D.N.I.
Previa cita, Telf.: 981 613 128


T A S A S      D.N.I
Renovación por caducidad, extravío, sustracción, anticipo o deterioro
10,00 €
Renovación con el DNI en vigor por cambio de datos filiación y domicilio Gratuito Gratuito
D.N.I ELECTRÓNICO
Información facilitada por el Ministerio del Interior.
TARXETOM - CARNÉ XOVE

tarxeTOM
O tarxeTOM é exclusivo da Omix, Pincha e olla as vantaxes que ten!

OMIX
Oficina de Información Xuvenil
Rúa/ Adro nº1, Cambre
infoxuvenil@cambre.org - omix@cambre.org
Tlf: 981 613 170

Casa da Xuventude (PMIX Palmeiras)
Punto Municipal de Información Xuvenil
Costa da Tapia nº1, O Temple
pixtemple@cambre.org
Tlf: 981 650 269

carné xove
Disfruta de descontos en establecementos adheridos, actividades, sorteos....
Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña) - Teléfonos - Buzón del Ayuntamiento